Změna vlastnické struktury
Změna vlastnické struktury

V návaznosti na strukturální změny, které probíhají v některých dceřiných společnostech, se společnost MEGADYNE rozhodla ukončit působení společníků Lipky a Jančoviče ve společnosti MEGADYNE CZ s.r.o. Po dlouhých a komplikovaných jednáních se oba společníci dohodli, se statutárním zástupcem společnosti MEGADYNE S.P.A., na odkoupení jejich podílů. Dohoda byla podepsána v průběhu června a dne 24.6.2010 byla zapsána Obchodním soudem v Praze - viz. http://www.justice.cz. Tímto okamžikem se držitelem 85% obchodního podílu ve společnosti MEGADYNE CZ s.r.o. stala mateřská společnost MEGADYNE S.P.A.

Věříme, že tato změna bude přínosem jak pro vnitřní strategii a směřování společnosti, tak že jí pozitivně pocítí i naši zákazníci - ať již v České nebo Slovenské republice.