Navýšení cen
Navýšení cen

Vážení obchodní přátelé,


vzhledem ke stoupajícím výrobním nákladům, jako jsou cena materiálu, energie, doprava atd., rozhodla se mateřská společnost MEGADYNE S.p.A. navýšit ceny výrobků a to následovně:

  • PU řemeny Megapower, Megalinear (také joined), Megaflex, Megarib, Megaflat, Special: + 2 %
  • Gumové řemeny Megarubber (klínové a ozubené řemeny): + 3.5. %


Protože naše společnost MEGADYNE CZ s.r.o. několik let neprováděla žádné cenové navýšení (na rozdíl od mateřské společnosti) musíme toto poslední navýšení již promítnout i do našich prodejních cen.


Proto počínaje od 1.9.2010 zvyšujeme ceny našich výrobků ve stejné hodnotě, jako je navýšila společnost MEGADYNE S.p.A. Výjimku tvoří pouze řemeny Megaweld (PU klínové a kruhové řemeny) a gumové klínové řemeny Linea X, u kterých jsme se rozhodli ceny platné do 31.8.2010 ponechat v původní výši.


Pro naše zákazníky e-shopu jsou již všechny ceny automaticky upraveny.
Pro obchodní partnery, se kterými máme uzavřené smlouvy (smlouvy o dodávkách, konsignační sklady atd.) se do 31.12.2010, což je obvyklá doba platnosti všech smluv, stávající ceny nemění. Jejich případné změny od 1.1.2011 budou individuálně projednány.
Věříme, že toto první nepatrné navýšení cen po několika letech nijak nenaruší naši spolupráci s Vámi, našimi obchodními partnery.
 

Děkujeme za pochopení.